Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor kring val, förändringar och beslut.

 

Det är inte nödvändigt att du valt studieinriktning när du träffar en Studie- och yrkesvägledare.   Du kanske har en idé som du funderat på, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med. Studie- och yrkesvägledaren kan tillsammans med dig ha ett eller flera samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.

 

Studie- och yrkesvägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål i en studieplan. Du kan också få allmän information om utbildningar och yrken för att komma vidare i din planering.


Du kan förbereda dig inför ett samtal:

-   Ta med betyg och andra viktiga handlingar

-   Skriv gärna ner dina tankar och funderingar     

 

Studie- och yrkesvägledning på telefon 
Telefonnummer: 018-727 21 60
Nya telefontider från och med 3 oktober: måndag-torsdag kl. 13.00-15.00

 

E-post: studievagledning@uppsala.se