Sfi-mottagning


Sfi: mottagning, kartläggning och nivåbedömning samt vägledning inom Sfi hittar du på Navet.   
            

  

Sfi inom vuxenutbildningen i Uppsala

Svenskundervisning för invandrare (Sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.
 
Du har rätt att delta om du:

  • är folkbokförd i Uppsala kommun eller har ett fullständigt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) om du är medborgare i ett land utanför EU/EES

  • är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland - om du är 16-20 år utan avslutad gymnasieutbildning ska du vända dig till mottagningen för nyanlända i Uppsala

  • saknar grundkunskaper i svenska                       

Anmälan och väntetid

Anmälan till Sfi, svenskundervisning för invandare, görs genom ett personligt besök på Sfi-mottagningen. Ta med ID/pass!


Vid besöket gör vi en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och en inplacering på lämplig studieväg och kurs. Väntetiden för kursstart är i de flesta fall 2-6 veckor.

 

Återanmälan

Om du har studerat Sfi tidigare kan du återanmäla dig direkt på samma skola inom ett år. Om det har gått mer än ett år eller om du vill börja på en annan skola ska du komma till Sfi-mottagningen.

 

Ekonomi

Kurserna är kostnadsfria. Du som deltar i Sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN. Du som har rätt till a-kassa måste först ha en studieförsäkran från din A-kassa.