Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige!

 

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om:

 •  arbete och utbildning
 •  bostad
 •  hälsa och sjukvård
 •  barn och familj

 Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

 

Kursinnehåll - åtta teman ingår i kursen:

 •  Att komma till Sverige
 •  Att bo i Sverige
 •  Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 •  Individens rättigheter och skyldigheter
 •  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 •  Att påverka i Sverige
 •  Att vårda sin hälsa i Sverige
 •  Att åldras i Sverige

  Vem kan gå kursen?

 • Samhällsorienteringen (SO) är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan
 • eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013).

 Samhällsorientering (SO) erbjuds inte till dig som är:

 •  medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 •  gymnasiestuderande
 •  arbetskraftsinvandrare
 •  gäststuderande/gästforskare 

Kontakt

Välkommen att kontakta kommunens SO-samordnare om du har några frågor 018-727 21 08

E-post: so@uppsala.se