Ansökan till annan kommun

Om du vill studera i en annan kommun än den du är folkbokförd i, måste din ansökan först beredas av din hemkommun. Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun, du kan inte söka direkt till en privat anordnare.

 

Obs! Om du söker till komvux i annan kommun, behöver vi ha kopia av din ansökan, dina betyg, ett personligt brev om varför du söker vuxenutbildning i en annan kommun, samt kopia av körkort om du söker en förarutbildning. Individuell studieplan gör du direkt i vår webbansökan, till webbansökan


Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. En väl genomtänkt individuell studieplan ger eleven en tydlig bild av mål och omfattning av studierna. Den ger också tydlighet till de berörda skolorna/utbildningsanordnarna. Därmed bidrar planen till en effektiv utbildning som utgår från elevens mål med studierna.
Läs mer om individuell studieplan på skolverkets webbplats 

Du ska lämna hela ansökan till Antagningsenheten för vuxenutbildning på Kungsgatan 85 eller skicka den till Uppsala kommun Antagningsenheten för vuxenutbildning, 753 75 Uppsala. Vi vill ha din ansökan senast tre veckor innan ansökningstiden går ut.

 

Om du behöver diskutera studier med en studievägledare är du välkommen att boka tid för besök på tel. 018-727 21 60 eller e-post studievagledning@uppsala.se

 

Antagningsenheten lämnar besked till dig och till den kommun du söker till med beslut om beviljande eller avslag vad det gäller att betala för din kursplats. Det är sedan kommunen där du sökt utbildningen som beslutar om du får kursplats eller inte.