Så här ansöker du till vuxenutbildning

Vi har webbansökan i Uppsala kommun till grundläggande och gymnasiala kurser: du fyller i alla dina uppgifter som studieplan, kurser med mera direkt på webben. Du loggar in med e-legitimation eller lösenord, till webbansökan

Anmälan till SFI görs genom ett personligt besök på Sfi-mottagningen, information om SFI finns i menyn här på webbplatsen.  

 

Individuell studieplan
Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. En väl genomtänkt individuell studieplan ger eleven en tydlig bild av mål och omfattning av studierna. Den ger också tydlighet till de berörda skolorna/utbildningsanordnarna. Därmed bidrar planen till en effektiv utbildning som utgår från elevens mål med studierna.
Läs mer om individuell studieplan på skolverkets webbplats

 

Har du skyddad identitet så fyller du i din ISP och ansökan i pappersform på Navet, Kungsgatan 85.


Examensplan

För dig som ska ta ut en gymnasieexamen, (yrkesexamen alternativt en högskoleförberedande examen), ska en examensplan upprättas tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Navet. Läs mer om examensplan

 

Behörighetskomplettering

- Ange målet med studierna 

- Specificera i ISP vilken högre utbildning du planerar att läsa efter Komvux.