Om läs- och skrivutredningar

Hur går det  till                                

 • Samtal
 • Test och bedömningar av:
 • talat språk, lästeknik, läsförståelse, skrivning och språkligt minne
 • Tidsåtgång: fyra timmar vid ett eller flera tillfällen
 • Överlämning av utredningsresultat, inklusive åtgärdsförslag
 • Skriftlig dokumentation

Kontakta oss för                                           

 • Information och rådgivning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • Läs- och skrivbedömningar
 • Förslag till åtgärder
 • Demonstration av kompensatoriska hjälpmedel. Se även hemsidorna:

www.spsm.se (Specialpedagogiska skolmyndigheten), www.mtm.se (Myndigheten för tillgängliga medier) www.ungkompensation.se (Ung kompensation)


Till våra samarbetspartners/anordnare:
Vi erbjuder oss att besöka er verksamhet för att informera om/diskutera exempelvis:

 • Varför är det viktigt att göra en utredning och hur går det till
 • Hur identifierar man läs- och skrivsvårigheter
 • Hur kan man som lärare stötta elveverna
 • Hur förväntas skolan stötta elever genom pedagogiska anpassningar och hjälpmedel vid kunskapsinhämtande som prov

Kontaktuppgifter: Nina Abenius: 018-727 21 07,  e-post: sol@uppsala.se