Läs- och skrivsvårigheter

Vi kartlägger, informerar och ger råd om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dessa svårigheter har inget med begåvning att göra och kan ha många olika orsaker. Ungefär åtta procent av Sveriges befolkning uppges ha specifika läs- och skrivsvårigheter. Många gånger finns sådana problem i släkten.


Dyslexi yttrar sig i specifika svårigheter såsom:

  • Långsam läshastighet på grund av att den tekniska avläsningen av ord tar så mycket energi att läsförståelsen kan bli lidande
  • Omkastningar av bokstävers ordningsföljd vid både läsning och skrivning (tärning - träning), eller att man förväxlar bokstäver som uttalas nästan lika (bil - pil). Det kan upplevas som att bokstäverna hoppar
  • Tillägg eller bortfall av bokstäver (skratt - skatt), ändelser och småord (och, i, men) i både läsning och skrivning
  • Svårt att minnas början på ett ord eller en mening när man kommit till slutet - svårigheter med korttidsminnet
  • Osäkerhet vid stavning av ord (sje-ljudet, dubbelteckning av konsonanter, förväxlingar av vokaler)
  • Svårt att strukturera sitt skrivande
  • Svårt att minnas och återge sekvenser (alfabetet, multiplikationstabellen, månadernas eller veckodagarnas ordningsföljd)
  • Svårt att snabbt hitta ord vid tal

Svårigheterna kan leda till:

  • Dåligt självförtroende
  • Undvikanden