Namn/verksamhet E-post Funktion
Satu Molander

satu.molander@uppsala.se

Extren Rektor  
Kerstin Korpas

kerstin.korpas@uppsala.se

Rektor vägledning
Lars-Erik Sporrong

Lars-erik.Sporrong@uppsala.se

Rektor antagning

Nivåtest, Ulla-Britt Andrén ulla-britt.andren@uppsala.se

Testpedagog, nivåtester 

Skriv- och läsutredningar sol@uppsala.se

Utredningar och tester, läs- och skrivsvårigheter

Prövningsenheten provningsenheten@uppsala.se

Prövningar

Antagningsenheten  antagningsenheten.vux@uppsala.se Antagning till vuxenutbildning
Sfi-mottagningen sfi@uppsala.se Sfi-mottagning
Studie- och yrkesvägledning

studievagledning@uppsala.se

Studie- och yrkesvägledare (Syv)