DUA

DUA, Delegationen för unga till arbete, är en satsning från regeringen för att minska ungdomsarbetslösheten.

Uppsala kommun vill i detta treåriga projekt, tillsammans med Arbetsförmedlingen, samverka för att uppnå målet att ingen ungdom ska vara arbetslös i mer än 90 och att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

 

Uppsala kommun erbjuder tillsammans med Arbetsförmedlingen bland annat traineetjänster, feriejobb, utbildningskontrakt, yrkesintroduktionsanställningar och studie-och yrkesvägledande samtal. De båda verksamheterna arbetar också aktivt med kartläggning och uppföljning av ungdomar som står utanför arbetsmarknaden för att kunna få till en snabb och individbaserad matchning mellan individ och aktivitet.

 

Projektägare: Uppsala kommun.
För mer information: kontakta studie- och yrkesvägledare eller arbetsmarknadssekreterare på Navet.