Om Navets insatser

Navet med Uppsala kommuns vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser finns samlade på Kungsgatan 85.

  

Ett steg in på arbetsmarknaden

Alla våra åtgärder och insatser utgår ifrån att de ska stärka individens möjligheter att uppnå en hållbar egen försörjning. Det gäller oavsett om du deltar i insatser på Navet inom kommunal vuxenutbildning eller kommunala arbetsmarknadsinsatser. Vår roll är att vägleda och lotsa dig vidare till den insats eller utbildning som passar just dina behov.

 

En arbetsmarknadssekreterare kartlägger, vägleder och matchar personer med försörjningsstöd mot den insats som ger störst möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Utbudet består av välfärdsjobb, praktikplatser, feriearbete, utbildningsinsatser och anställningar hos företag, föreningar och sociala företag samt utbildningar inom exempelvis kommunal vuxenutbildning.

 

Här finns också tillgång till arbetsträning, rehabilitering och Arbetsförmedlingens ordinarie utbud. För att få en arbetsmarknadsinsats krävs först ett beslut om försörjningsstöd. Kommunal vuxenutbildning vänder sig till alla kommunmedborgare.

 

Vi vill veta vad du tycker om våra verksamheter på Navet. Kontakta gärna någon av enhets-  eller verksamhetscheferna för att förmedla dina synpunkter, eller lämna dina synpunter i ett webbformulär på Uppsala.se, klicka här för att komma till webbformuläret


Välkommen!