Kontaktuppgifter och öppettider

Navet ligger på Kungsgatan 85 i centrala Uppsala - i hörnet av Strandbodgatan och Kungsgatan. Du kan besöka oss, ringa, mejla eller skicka brev till oss. Telefon 018-727 22 99.  
Telefontider: måndag-torsdag 9.00-11.00
och fredagar 13.00-15.00.

              

Besökstider Navet, plan 1

Måndagar 09.00-16:00, tisdagar 09.00-18:00, onsdagar 09.00-16:00, torsdagar 09.00-16:00 och fredagar 12.30-16.00 
Information, plan 1
     

Postadress:
Uppsala kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen, Navet
753 75 Uppsala

 

Verksamheter på Navet

Nivåtester
ulla-britt.andren@uppsala.se

Öppettider Nivåtest

 

Sfi-mottagning
sfi@uppsala.se

Öppettider Sfi-mottagningen

 

Skriv och lässvårigheter
sol@uppsala.se

 

Studie- och yrkesvägledning:
studievagledning@uppsala.se

 

Prövningar
provningsenheten@uppsala.se

 

Antagningsenheten
antagningsenheten.vux@uppsala.se


Rektorer vuxenutbildningen:

 

Kerstin Korpas

Rektor vägledning, Navet

kerstin.korpas@uppsala.se

 

Lars-Erik Sporrong

Rektor antagning, Navet 

lars-erik.sporrong@uppsala.se

 

Satu Molander
Rektor extern vuxenutbildning

satu.molander@uppsala.se

 

Anders Bergström 
Rektor yrkesutbildningar

anders.bergstrom@uppsala.se

 

Anneli Sallin

Rektorer Sfi/Sva på Vuxenutbildningen Linné

anneli.sallin@uppsala.se

 

Jesper Hedin  

Rektorer Sfi/Sva på Vuxenutbildningen Linné

jesper. hedin@uppsala.se

 

Anna Manell

Rekor allmänna ämnen och Lärvux på Vuxenutbildningen Linné

anna.manell@uppsala.se