Lärvux, information och utbud

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Uppsala. Att studera på Lärvux kostar inget.

 

Du kan söka kurser på lärvux när du har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och:

  • har fått lust att gå i skolan igen

  • vill fördjupa och utveckla dina kunskaper

  • saknar och har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete,
    boende, fritid eller fortsatta studier

- Du kan läsa kurser på grundläggande nivå  

- Du kan läsa kurser på gymnasial nivå

- Du kan läsa Yrkeskurser på gymnasial nivå

Sammanställning av Lärvux kurser i Uppsala, Lärvux kurskatalog.pdf

 

Ansökan till lärvux

Lärvux har kontinuerlig antagning. Du kan söka kurser när du vill. Om det finns ledig plats kan du starta direkt, läs om ansökan till Lärvux