Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen, komvux, vänder sig till dig som behöver läsa kurser på grundskole- och/eller gymnasienivå eller till dig som vill läsa en yrkesutbildning.  Lärvux och Sfi (svenska för invandrare) är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

 

Kommunal vuxenutbildning, komvux, är avgiftsfri men kurslitteratur och annat studiemateriel får du betala själv. Om du vill ha studiefinansiering under utbildningstiden söker du den genom CSN - Centrala studiestödsnämnden. http://www.csn.se/
  

Vuxenutbildning i Uppsala kommun ansvarar arbetsmarknadsförvaltningen för, vuxenutbildningar finns på: Ekeby Vux,  Hermods, Jällagymnasiet, Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Lernia och Vuxenutbildningen Linné.  

 

Start- och ansökningsdatum för grund- och gymnasiala kurser våren 2018:

KURSSTART 15 JANUARI
Ansökningsperiod: 16 oktober till 1 december. (Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

 

KURSSTART 19 FEBRUARI
Ansökningsperiod: 2 december till 12 januari (Grund- och gymnasiala kurser )

 

KURSSTART 26 MARS
Ansökningsperiod: 15 januari till 9 februari (Grund- och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar)

 

KURSSTART 30 APRIL
Ansökningsperiod: 12 februari till 23 mars (Grund- och gymnasiala kurser)

 

KURSSTART 4 JUNI
Ansökningsperiod: 26 mars till 20 april (Grund- och gymnasiala kurser)

 

Uppsala kommun har ansvariga rektorer för alla utbildningar inom kommunal vuxenutbildning.
Rektor har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet, kontaktuppgifter till rektorer:

 

Kerstin Korpas, Rektor vägledning, Navet, kerstin.korpas@uppsala.se

 

Lars-Erik Sporrong,  Rektor antagning, Navet, lars-erik.sporrong@uppsala.se

 

Satu Molander, Rektor extern vuxenutbildning, satu.molander@uppsala.se

 

Anders Bergström,  Rektor yrkesutbildningar, anders.bergstrom@uppsala.se

 

Anneli Sallin, Rektor Sfi/Sva på Vux Linné, anneli.sallin@uppsala.se

 

Jesper Hedin, Rektor Sfi/Sva på Vux Linné, jesper.hedin@uppsala.se

 

Anna Manell, Rektor allmänna ämnen och Lärvux på Vux Linné, anna.manell@uppsala.se