Ansökningsperiod 12

Period 12, med kursstart från 2017-10-23.
Ansök från och med den 17 juli

 

Kommande period
Period 13, med kursstart från 2017-11-27.
Ansök från och med den 5 september