Ämnesinformation

Här hittar du ämnesinformationer till schemalagda prövningar i Uppsala -Fullständiga kursplaner hittar du på Skolverkets webbplats 

Om du vill göra prövning i andra ämnen än de som är schemalagda: kontakta provningsenheten@uppsala.se för vidare information.

Biologi:

Biologi 1 (pdf) , Biologi 2 (pdf) 


Engelska:

Engelska 5 (pdf) , Engelska 6 (pdf) , Engelska 7 (pdf)
Företagsekonomi:

Företagsekonomi 1 (pdf) , Företagsekonomi 2 (pdf)

Fysik, Kemi och Naturkunskap:

Fysik 1 , Fysik 2 , Kemi 1 (pdf) ,

Naturkunskap 1b (pdf)Naturkunskap 2


Matematik:

Matematik 1a, 1b och 1c , Matematik 2a, 2b och 2c , Matematik 3b och 3c , Matematik 4 

Samhällskunskap, Historia och Religion:

Samhällskunskap 1b (pdf) , Samhällskunskap 2 (pdf) , Historia 1b , Historia 2a , Religionskunskap 1 , Religionskunskap 2 ,

Svenska:

Svenska 1 (pdf) , Svenska 2 pdf) , Svenska 3 (pdf)Svenska som andraspråk 1 (pdf)

 

Vård och omsorg

Medicin 1 , Psykiatri 1