Att höja betyg

Information till dig som vill höja dina gymnasiebetyg

Kurser där du har godkänt eller högre betyg (G, VG, MVG, E - A) får du inte läsa om på komvux. (20 kap. 20 § Skollagen)

 

Om du vill höja dina kursbetyg eller tenta av en kurs på egen hand, kan du göra en så kallad betygsprövning. Betygsprövningen innebär att du blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång. Det kan du göra för att få ett helt nytt betyg eller försöka få ett nytt högre betyg.

 

En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen.

 

Information om prövningar finns här i vänsterkanten på Navets webbplats. Men prövningar kan du göra var som helst i hela Sverige oavsett var du bor.


www.antagning.se - under fliken "Så funkar det" - finns information om hur du kan räkna ut ditt meritvärde och hur du kan komplettera för behörighet eller meritpoäng.