Aktiviteter

November 2017 

Info om januaristart för utbildningar
Nästa stora start för utbildningar i Uppsala är i januari 2018, sista ansökningsdag är 1 december: info om aktuella utbildningar finns under Kommunal vuxenutbildning
 

 

Yrkesutbildningar i regionen

En uppdaterad katalog kommer i slutet av vecka 46: 17 november

 

Obs! Tiden för att utfärda slutbetyg inom komvux är förlängd till 1 juli 2020.