Studiefinansiering

CSN logga

 

Centrala Studiestödsnämnden, CSN är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiestöd. 

Studiestödet är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.  Det finns även möjlighet att ansöka om tilläggsbidrag om man har vårdnad om barn.

 

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året. Obs! Du kan bara ansöka om studiemedel via CSN:s webbplats: Centrala Studiestödsnämnden, CSN
Där kan du också ta reda på vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd

 

Ledighet för studier
Varje arbetstagare har rätt till ledighet för studier. Arbetsgivaren kan skjuta upp den begärda ledigheten högst sex månader. Ledighetens längd begränsas inte i lagen och du får själv bestämma studieinriktning.