Studera med funktionshinder

För att lyckas med sina studier kan man ibland behöva extra stöd. Kanske behöver du som har ett funktionshinder vissa hjälpmedel eller anpassning av studierna. Lokalerna måste kanske se ut på ett visst sätt eller ha särskild utrustning. Vad som behövs beror naturligtvis på vilket funktionshinder du har. 
   

En del hjälpmedel kan den som ansvarar för din utbildning ordna. Det kan vara bra att i god tid höra efter med dem om de har hjälpmedlet du behöver. Har de inte hjälpmedlet så kan de ofta beställa det. Den som funderar på om en utbildning är tillgänglig kan ställa frågan: Hur väl fungerar det här, oavsett användarens förmåga? Självklart ska alla kunna röra sig i lokalerna utan hjälp. Det ska också finnas utrustning och tekniska hjälpmedel för dem som inte hör eller ser lika bra som andra. Men det finns också mycket att göra när det gäler undervisningen. Det finns många dolda funktionshinder som påverkar inlärningen. Ibland måste den som undervisar tänka nytt för att det ska bli bra för fler.

Tillgänglighet 

Det är alltid utbildningsanordnaren som är skyldig att se till att utbildningen är tillgänglig för deltagarna. Folkhögskolor, studieförbund och högskolor kan söka extra pengar om det är dyra stödåtgärder som behövs. På komvuxutbildningar är det anordnaren som ska bekosta de flesta stödåtgärderna.

    
Läs mer på Handikappföreningarnas webbplats