Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen, komvux, vänder sig till dig som behöver läsa kurser på grundskole- och/eller gymnasienivå eller till dig som vill läsa en yrkesutbildning.  Lärvux och Sfi (svenska för invandrare) är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

 

Kommunal vuxenutbildning, komvux, är avgiftsfri men kurslitteratur och annat studiemateriel får du betala själv. Om du vill ha studiefinansiering under utbildningstiden söker du den genom CSN - Centrala studiestödsnämnden. http://www.csn.se/
  

Vuxenutbildning i Uppsala kommun ansvarar arbetsmarknadsförvaltningen för, vuxenutbildningar finns på: Ekeby Vux,  Hermods, Jällagymnasiet, Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Lernia och Vuxenutbildningen Linné.  

 

Uppsala kommun har ansvariga rektorer för alla utbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Rektor har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet, kontaktuppgifter till rektorer:

 

Kerstin Korpas

Rektor vägledning, Navet

kerstin.korpas@uppsala.se

 

Lars-Erik Sporrong

Rektor antagning, Navet 

lars-erik.sporrong@uppsala.se

 

Satu Molander
Rektor extern vuxenutbildning

satu.molander@uppsala.se

 

Anders Bergström 
Rektor yrkesutbildningar

anders.bergstrom@uppsala.se

 

Anneli Sallin

Rektorer Sfi/Sva på Vuxenutbildningen Linné

anneli.sallin@uppsala.se

 

Jesper Hedin  

Rektorer Sfi/Sva på Vuxenutbildningen Linné

jesper.hedin@uppsala.se

 

Anna Manell

Rekor allmänna ämnen och Lärvux på Vuxenutbildningen Linné

anna.manell@uppsala.se