Folkhögskola

Det finns runt 150 folkhögskolor i Sverige. Ofta är de knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar, men kan också drivas av landsting och regioner.  Folkhögskolornas kurser delas in i tre kategorier:

  • Allmän linje  är ett till fyra år beroende på förkunskaper och kan ge grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier. Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du som studerar på allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga
  • Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet.
    Med ett studieomdöme från allmän kurs konkurrerar du i urvalsgruppen BF till universitet/högskola.
  • Särskilda kurser är inriktade på ett speciellt ämne som största delen av kursen ägnas åt. En del av de särskilda kurserna är yrkesinriktade eller vänder sig till specifika målgrupper.
  • Övriga kurser kan utgöras av kortkurser, sommarkurser, uppdragsutbildningar och kurser inom andra skolformer.

Läs mer om utbildningar på Folkhögskola


Folkhögskolor i Uppsalas närområde:

Wiks folkhögskola

Uppsala folkhögskola

Kaggeholms folkhögskola i Uppsala