Universitet/högskola

Det finns ett 50-tal olika universitet och högskolor i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Vissa lärosäten är specialiserade på en viss typ av utbildningar (t.ex. Chalmers tekniska högskola, Idrottshögskolan och Teaterhögskolan), andra har utbildningar inom många olika områden.


Undervisningen på högskolor och universitet är gratis, oavsett om det rör sig om ett statligt eller privat lärosäte. Däremot måste du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial. Om du studerar på minst halvtid har du rätt till studiemedel. 

 

På universiteten och högskolorna runt om i landet finns tusentals utbildningar att välja mellan. Det finns långa utbildningar och korta, sådana som leder direkt till ett speciellt yrke och sådana som är mer öppna. Alla kurser och utbildningar på högskolan mäts i poäng. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp) och ett läsår 60 högskolepoäng (hp). En treårig utbildning omfattar alltså 180 högskolepoäng (hp), en fyraårig utbildning 240 högskolepoäng (hp) osv.    

Alla utbildningar som ges på de svenska högskolorna och universiteten hittar du på studera.nu, Det är på antagning.se som du ansöker om utbildningar/kurser på högskolor och universitet.