Studieförbund

Studieförbunden ger kurser inom en mängd olika områden. Du hittar kurser som vanligtvis inte ryms inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som t ex kurser i skapande verksamhet. I de flesta fall betalar du en kursavgift.

Information om utbudet hittar du enklast genom att direkt ta kontakt med respektive studieförbund, se nedan.